.

.
.

.
BHP

Firma IMPACT Waldemar Heksel prowadzi kompleksową obsługę BHP w myśl
rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy kadrę wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinie BHP, co ma istotny wpływ na jakość naszej pracy.

Przeprowadzamy audyty z zakresu BHP oraz przygotowujemy firmy do
wprowadzania Systemowego Zarządzania BHP oraz szacowanie poziomu ryzyka
zawodowego .

Współpracujący z nami specjaliści przygotowują firmy do wprowadzania Systemów
Zarządzania Jakością ISO.

Firma IMPACT Waldemar Heksel prowadzi również działalność szkoleniową dzięki
uprawnieniom posiadanym przez wykładowców.

Zapewniamy szkolenia w dziedzinie BHP, ochrony przeciwpożarowej, jak również z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Współpracujemy z lekarzami, ratownikami medycznymi i strażakami z dużym
doświadczeniem zawodowym, dla których - z racji wykonywanych zawodów,
bezpieczeństwo i przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest pasją.

Dbamy o to, by nabyta przez Państwa wiedza miała rzeczywisty charakter i została
przez Państwa przećwiczona na zajęciach w formie warsztatów ze specjalistami w
danej dziedzinie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, wykonujemy usługi na zasadzie
outsourcingu.


Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Jest to metoda pozwalająca pracodawcy na obniżenie kosztów związanych z
prowadzeniem spraw BHP nawet o 40%, a pozyskane w ten sposób zasoby
pracodawca może przeznaczyć na inne cele. Outsourcing pozwala również objąć
usługami BHP mniejsze firmy, których nie stać na pełnoetatową obsługę w tym
zakresie.