Przygotowujemy do wszystkich Egzaminów Certyfikacyjnych z języka niemieckiego,
na każdym poziomie zaawansowania.

· Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1


· Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

· Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

· Goethe-Zertifikat A2

· Goethe-Zertifikat B1

· Goethe-Zertifikat B2

· Goethe-Zertifikat C1

· Goethe-Zertifikat C2: GDS

· TestDaF

· BULATS Deutsch-Test für den Beruf

Metoda komunikatywna

W nauczaniu języków obcych Firma IMPACT Waldemar Heksel, posługuje się metodą
komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności
językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą
szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym.
Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego oraz poprawnego formułowania opinii i argumentowania.

Cechy znaczące metody komunikatywnej:

· nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi - uczy
  prowadzić rozmowy w języku obcym
· efektywność nauki - rozwija zasób słownictwa
· doskonalenie znajomości języka obcego na czterech podstawowych płaszczyznach:
  mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
· wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań i dokumentów
· wykorzystanie efektu „zanurzenie w języku”, by oswoić z autentyczną wymową.

W trakcie zajęć lektorzy:

· organizują gry, zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany
  poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku
· przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy
· wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i
  reklam
· skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie,
  mówienie, czytanie, pisanie)
· kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej,
  specjalistycznej
· stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności
  podczas zajęć.

Zalety metody komunikatywnej z punktu widzenia kursanta:

· efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
· widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
· systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
· stale ćwiczysz, to czego się dotychczas nauczyłeś
· potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
· łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
· rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
· potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem.

Programy nauczania

Firma IMPACT Waldemar Heksel opracowuje i wdraża własne programy nauczania na
prowadzonych lektorów kursach językowych. Firma specjalizuje się w profilowanych kursach
językowych dla osób ubiegających się o pracę w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych W
bogatej ofercie znajdują się następujące kursy językowe: „Opieka i pielęgnacja osób chorych i w
podeszłym wieku”, „Medycyna, Pielęgniarstwo i Farmacja”, „ Budownictwo”, „ Transport i
Logistyka poszerzone o zagadnienia Spedycyjne”. Realizowane programy nauczania
uwzględniają najnowsze rozwiązania techniczne, takie jak wykorzystanie oprogramowania
komputerowego, sprzętu audio-video czy też urządzeń cyfrowych. Nauka jest wspomagana za
pomocą dodatkowych materiałów, opracowanych przez nauczycieli, dostępnych dla wszystkich
kursantów na stronie internetowej Firmy IMPACT Waldemar Heksel.

Materiały metodyczno-dydaktyczne

Firma IMPACT Waldemar Heksel udostępnia nauczycielom oraz kursantom szereg dodatkowych
materiałów metodyczno-dydaktycznych. Uczestnicy kursów, poza korzystaniem z materiałów
dostępnych w internecie, mogą również korzystać z biblioteki oraz mediateki, w której dostępne
są książki, materiały, filmy oraz płyty CD, ułatwiające naukę języka lub wzbogacające wiedzę.
Oprócz tego Firma IMPACT Waldemar Heksel umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych zajęć,
takich jak: zajęcia konwersacyjne, gramatyczne, leksykalne, kulturoznawcze, podczas których
nauczyciele udostępniają szereg dodatkowych materiałów.